Umeå

Introduktionsföreläsningar 

 

Datum och tid: 

Tisdag 24 augusti klockan 13-15:30

Vänder sig till:

Föräldrar, närstående och nätverk till barn och ungdomar med cerebral pares.

Innehåll, syfte:

Kognition, minne, motivation, uppmärksamhet och inlärning. Vad kan man tänka på för att underlätta vid planering och struktur. Talträning eller Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). Metoder och evidens. Läsinlärning. 

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga: 

Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44

Övrigt: 

Denna föreläsning är en fortsättning av Introduktion cerebral pares. Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. 
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast tisdag 10 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid: 

Onsdag 8 september klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga: 

Psykolig Ulla Ader, 090-785 42 04

Övrigt: 

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 25 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Torsdag 7 oktober klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte: 

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning. 

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Psykolog Marianne Engström

Övrigt:  

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 23 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

 

Kommunikation 

 

Datum och tid:

Fredagarna 27 augusti, 3 september, 10 september, 17 september, 24 september samt 1 oktober klockan 9.30-12

Vänder sig till:

Föräldrar till barn mellan 1-6 år med kommunikationssvårigheter som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte: 

Få kunskap om barnets kommunikationsutveckling och lekens betydelse samt få information om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), med fokus på hur man som förälder kan stödja barnets kommunikation. Tillfälle att tillverka och prova AKK-material. Erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44

Övrigt:  

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast fredag 13 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

 

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte 

 

Datum och tid:

Torsdagarna 16 september, 30 september, 14 oktober samt fredag 29 oktober klockan 9-12

Vänder sig till:

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte: 

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering. Förhållningssätt, anpassning och stöd. 

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Kurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59

Övrigt:  

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 2 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Tisdagarna 7 september och 21 september samt torsdagarna 7 oktober och 21 oktober klockan 9-12

Vänder sig till:

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleåldern och upp till 8 år, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte: 

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering. Förhållningssätt, anpassning och stöd. Uroterapeut och dietist deltar vid tema toalett och mat.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Psykolog Amanda Lundin, 090-785 42 38

Kurator Erika Ilstedt, 090-785 42 33

Övrigt:  

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast tisdag 24 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

 

Erfarenhetsutbyte/grupp 

Datum och tid: 

Onsdagarna 15 september, 6 oktober, 27 oktober samt 17 november klockan 13-15.30

Vänder sig till:

Föräldrar med barn i förskoleålder upp till mellanstadieålder som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen, med till exempel en försenad utveckling/intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller medicinska sjukdomar. 

Innehåll, syfte:

Träffarna innehåller möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar oberoende av diagnos. Träffarna är uppbyggda kring teman från föreläsningen Det speciella föräldraskapet som till exempel att få beskedet, stresshantering och copingfaktorer för föräldrar, information om barns utveckling samt samhällsinformation.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga: 

Kurator Cecilia Ljung, 090-785 42 50

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 1 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid: 

Tisdag 17 augusti, onsdag 18 augusti samt torsdag 19 augusti klockan 13-15 Föräldraträff torsdag 26 augusti klockan 13-15

Vänder sig till:

Dig som är 8-12 år och har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte: 

Att få träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet att prata och dela erfarenheter samt att göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå 

Ansvariga:

Psykolog Nina Bask, 090-785 42 07 och kurator Elin Söderberg, 090-785 42 66

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast fredag 11 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

 

Information

 

Datum och tid:

Torsdagarna

21 oktober klockan 13-15

28 oktober klockan 13-15

11 november klockan 14-16

18 november klockan 13-15

Vänder sig till:

Föräldrar som funderar på om deras barn ska börja grundskola med stöd av grundsärskolans läroplan, eller i grundsärskolan.

Innehåll, syfte: 

Informationen kommer i huvudsak att handla om särskola och grundskola med stöd av särskola. Vi vet att många har funderingar inför den kommande skolstarten, vilket kan vara värdefullt att få prata med andra om.

Träff 1: Begåvningsutveckling

Träff 2: Att börja skolan

Träff 3: Information från rektor och lärare inom särskolan, studiebesök

Träff 4: Föräldrar med barn i särskolan berättar om sina erfarenheter

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Kurator Emelie Fries, 090-785 42 34

Övrigt:  

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 30 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt, dock ej vid träff 3 då vi gör studiebesök till särskolan