Umeå

Introduktionsföreläsningar

Datum och tid:

Tisdag 26 januari klockan 13-15

Vänder sig till:

Föräldrar, närstående och nätverk till barn och ungdomar med cerebral pares.

Innehåll, syfte:

Information om diagnostik. Vad ryms inom begreppet cerebral pares? Vad är spasticitet? Behandling/sjukgymnastik/botulinumtoxin/Baklofen. CPUP, uppföljningsprogram för barn med cerebral pares. En beskrivning av vad vi vet idag.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Sjukgymnast Sandra Segerljung, 090-785 42 09

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast tisdag 12 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Onsdag 17 mars klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Erfarenhet av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig: 

Psykolog Ulla Ader, 090- 785 42 04

Övrigt:

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast onsdag 10 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Datum och tid: 

Onsdag 31 mars klockan 13-15:30

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Psykolog Nina Bask, 090-785 42 07

Övrigt:

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 24 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75


Deltagande via videolänk är möjligt.

 

Föreläsningar

Datum och tid:

Onsdag 14 april klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar som har barn i åldrarna 9-12 år med rörelsehinder, utvecklingsstörning och/eller medicinska problem. Föräldrar får gärna bjuda in familjens nätverk.

Innehåll, syfte:

Informationen fokuserar på hur 9-årskrisen tar sig uttryck hos barn med funktionsnedsättning och hur jag pratar med mitt barn om dess diagnos.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Psykologerna
Ulla Ader, 090-785 42 04 och Nina Bask, 090-785 42 07

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast onsdag 31 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75


Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Torsdag 15 april klockan 15-16

Vänder sig till:

Närstående, nätverk och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet till rörelse. Möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Plats:

Föreläsningen sker via videolänk. Uppkoppling via länk hemifrån eller via habiliteringens lokaler.

Ansvarig:

Sjukgymnast Viktoria Johansson, 090-785 42 10

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 1 april till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Kommunikation

Datum och tid:

Onsdagarna 27 januari, 3 februari, 10 februari, 17 februari, 24 februari, 3 mars samt 10 mars klockan 13-15:30

Vänder sig till:

Föräldrar till barn mellan 1-6 år med kommunikationssvårigheter, som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte: 

Få kunskap om kommunikationsutveckling och att vara kommunikationspartner till sitt barn, lekens betydelse, tillverka och prova kommunikationsmaterial. Att känna sig tryggare i sin situation som förälder för att stödja barnets kommunikationsutveckling.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast onsdag 13 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

Datum och tid:

Torsdagarna 28 januari, 11 februari, 25 februari samt måndagen 15 mars klockan 13-16

Vänder sig till:

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal och strategier i det speciella föräldraskapet och i vardagen. Förhållningssätt, anpassning och stöd. Stresshantering.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Psykolog Amanda Lundin, 090-785 42 38

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast torsdag 14 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid: 

Tisdagarna 20 april, 4 maj, 18 maj samt 1 juni klockan 13-16

Vänder sig till: 

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om och strategier i det speciella föräldraskapet och i vardagen. Förhållningssätt, anpassning och stöd. Stresshantering.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Kurator Erika Ilstedt, 090-785 42 33

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast tisdag 6 april till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid: 

Torsdag 25 mars, tisdag 20 april, torsdag 29 april samt torsdag 20 maj klockan 9-12

Vänder sig till:

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleåldern och upp till 8 år, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Dietist och uroterapeut deltar vid tema toalett och kost.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Kurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 11 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Onsdagarna 20 januari, 27 januari, 3 februari samt 10 februari klockan 9-12

Vänder sig till:

Föräldrar till ungdomar från 16 år och äldre med diagnoser inom autismspektrat som nyligen (inom 1-3 år) kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Föreläsning om autismspektrumdiagnoser. Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar, samhällsinformation, copingstrategier, stresshantering, vardagsfungerande med mera.

Plats: 

Habiliteringen, våning 1, Västra Norrlandsgatan 18 B, Umeå

Ansvariga:

Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090-785 42 37 och psykolog Rebecca Gustafsson

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast torsdag 7 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Erfarenhetsutbyte/grupp

Datum och tid: 

Torsdagarna 4 mars, 25 mars, onsdag 21 april samt torsdag 29 april klockan 13-15:30

Vänder sig till:

Er som har barn i åldern 3-13 år som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen med till exempel en försenad utveckling/intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller medicinska sjukdomar.

Innehåll, syfte: 

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar oberoende av diagnos. Träffarna är uppbyggda kring teman från föreläsningen Det speciella föräldraskapet, att få beskedet, stresshantering och copingfaktorer, information om barns utveckling samt samhällsinformation.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig: 

Kurator Cecilia Ljung, 090-785 42 50

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 18 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid: 

Torsdag 17 juni samt fredag 18 juni klockan 9-11

Vänder sig till:

Dig som är 8-12 år och har ett syskon med autismdiagnos.

Innehåll, syfte:

Att få träffa andra som har ett syskon med autismdiagnos. Att få möjlighet att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Autismarbetslaget. Specialpedagog Helena Eklund, 090-785 42 27

Anmälan:

Senast torsdag 3 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Information

Datum och tid:

Måndag 7 juni klockan 17:30-19:30

Vänder sig till:

Föräldrar bjuder in de personder som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte:

Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast måndag 24 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Deltagande via videolänk är möjligt

Hösten 2021

Datum och tid: 

Tisdag 17 augusti, onsdag 18 augusti samt torsdag 19 augusti klockan 13-15 Föräldraträff torsdag 26 augusti klockan 13-15

Vänder sig till:

Dig som är 8-12 år och har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte: 

Att få träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet att prata och dela erfarenheter samt att göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå 

Ansvariga:

Psykolog Nina Bask, 090-785 42 07 och kurator Elin Söderberg, 090-785 42 66

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast fredag 11 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör Rebecca Sjöström, 090-785 42 75

Anmälan gäller samtliga tillfällen.