Södra Lappland

 

Information
 

Datum och tid:

Torsdag 28 oktober klockan 9.30-12

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Cerebral pares – grundläggande information om orsak, symtom och konsekvenser. 

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga: 

Arbetsterapeut Emma Sikström, 090-785 71 13, emma.sikstrom@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen sker via videolänk i habiliteringens lokaler. Rumsvärd kommer att finnas. Det finns även möjlighet att delta i föreläsningen hemifrån.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast torsdag 14 oktober med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21. Du kontaktas och får bekräftelse.

Datum och tid:

Torsdag 25 november klockan 14.30-16.30

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Ryggmärgsbråck – orsak, symtom och konsekvenser samt vilka insatser som kan vara aktuella.

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Kurator Lena Lindgren, 090-785 71 11, lena.lindgren@regionvasterbotten.se 

Sjukgymnast Kim Öhman, 090-785 74 78, kim.ohman@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen hålls via videolänk i habiliteringens lokaler. Rumsvärd kommer att finnas. Det finns även möjlighet att delta i föreläsningen hemifrån.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Anmäl dig senast torsdag 11 november med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21

 

Webbkurs

Datum och tid:

Start onsdag 15 september, 6 tillfällen.

Vänder sig till:

Kursen är till för dig som vill veta mer om din diagnos inom autism.

Innehåll, syfte:

Kursen kommer att ge infomration på en grundläggande nivå kring diagnosen autism. Kursen består av 6 delar och du får tillgång till en ny del varje vecka. Under 6-veckorsperioden kommer kursledaren att läsa dina svar och ge kort feedback. 

Plats:

Inloggad på 1177.se

Ansvariga:

Psykolog Anna Ångquist, anna.angquist@regionvasterbotten.se 

Psykolog Erika Lundström, 0950-396 87, erika.a.lundstrom@regionvasterbotten.se 

Arbetsterapeut Malin Frohm, 0950-396 91, malin.frohm@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. 

Övrigt: 

Du behöver kunna använda en dator, mobil eller surfplatta. Du behöver också ha e-legitimation. Du behöver förstå svenska, kunna ta till dig information genom att läsa och skriva korta kommentarer.

Anmälan:

Senast onsdag 1 september. Du kan kontakta kursansvariga, din kontakt på vuxenhabiliteringen eller skicka ett meddelande i 1177 vårdguidens e-tjänster för att anmäla dig.