Södra Lappland

Grupp

Datum och tid:

Tisdag 16 februari klockan 15-17

Vänder sig till:

Alla inom vuxenhabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda 1177.se. Logga in på ”mina sidor” och se dess användarfunktioner. 

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Arbetsterapeuterna
Sanna Kärrman, 0950-393 68
Monica Hällgren, 0950-396 88
Malin Frohm, 0950-396 91

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast tisdag 9 februari med namn, adress/e-post/telefonnummer till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller 0950-393 65

Datum och tid: 

Tisdag 11 maj klockan 15-17

Vänder sig till:

Alla inom vuxenhabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda 1177.se. Logga in på ”mina sidor” och se dess användarfunktioner. 

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Arbetsterapeuterna
Sanna Kärrman, 0950-393 68
Monica Hällgren, 0950-396 88
Malin Frohm, 0950-396 91

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Senast tisdag 4 maj med namn, adress/e-post/telefonnummer till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller 0950-393 65

Datum och tid:

Tisdag 18 maj klockan 15-17 

Vänder sig till:

Alla inom vuxenhabiliteringen. 

Innehåll, syfte:

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda videomöten. 

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Arbetsterapeut Sanna Kärrman, 0950-393 68
Arbetsterapeut Monica Hällgren, 0950-396 88
Arbetsterapeut Malin Frohm, 0950-396 91

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan:

Senast tisdag 11 maj med namn, adress/e-post/telefonnummer till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller 0950-393 65

Datum och tid:

Tisdag 23 februari klockan 15-17 

Vänder sig till:

Alla inom vuxenhabiliteringen. 

Innehåll, syfte:

Ett tillfälle där du får möjlighet att praktiskt prova på att använda videomöten. 

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Arbetsterapeut Sanna Kärrman, 0950-393 68
Arbetsterapeut Monica Hällgren, 0950-396 88
Arbetsterapeut Malin Frohm, 0950-396 91

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast tisdag 9 februari med namn, adress/e-post/telefonnummer till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller 0950-393 65

Föreläsning

Datum och tid:

Torsdag 15 april klockan 15-16

Vänder sig till:

Närstående, nätverk och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet till rörelse. Möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Plats:

Föreläsningen sker via videolänk. Uppkoppling via länk hemifrån eller via habiliteringens lokaler.

Ansvarig:

Sjukgymnast Viktoria Johansson, 090-785 42 10

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast torsdag 1 april med namn, adress/e-post/telefonnummer till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller 0950-393 65

Information

Datum och tid:

Torsdag 22 april klockan 13:30-16

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Cerebral pares – orsak, symtom och konsekvenser. 

Plats:

Vuxenhabiliteringen, Nordlandergatan 15, Skellefteå.

Ansvariga:

Arbetsterapeut Emma Sikström, 090-785 71 13
Sjukgymnast Elisabeth Säfvenberg, 090-785 74 82

Övrigt:

Föreläsningen sker via videolänk. Rumsvärd kommer att finnas.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 8 april med namn, adress/e-post/telefonnummer till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller 0950-393 65

Datum och tid:

Torsdag 29 april klockan 14:30-16:30

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och övriga intresserade.

Innehåll, syfte:

Ryggmärgsbråck – orsak, symtom och konsekvenser samt vilka insatser som kan vara aktuella.

Plats:

Habiliteringscentrum, Stenbergska hälsocentralen, Lycksele.

Ansvariga:

Kurator Lena Lindgren, 090-785 71 11
Sjukgymnast Kim Öhman, 090-785 74 78

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen hålls via videolänk. Rumsvärd kommer att finnas.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Anmäl dig senast torsdag 15 april med namn, adress/e-post/telefonnummer till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller 0950-393 65