NYHETER 2021-02-09

Industrirådet pekar ut Västerbotten som innovationsledande

Under 2021 genomför Industrirådet tillsammans med Region Västerbotten Industridagen, denna gång uppdelat i fem etapper. Konferensens tema är ”Sverige som innovationsstormakt” där Västerbotten uppmärksammas som särskilt viktig för Sveriges fortsatta utveckling.

Industrirådet pekar ut Västerbotten som en region där man är lösningarna på spåret, bland annat genom att etablerad och ny industri möts på ett unikt sätt.  Exempel som särskilt pekas ut är gruv- och skogsnäring, batteribranschen och spelutveckling. I Västerbotten pågår parallellt en samhällsomvandling av stora mått. Vid fem tillfällen kommer frågor rörande kompetens, forskning, ledarskap, möjligheter och utmaningar behandlas och diskuteras.
Läs mer och anmäl dig här

Den utveckling vi idag ser i norra Sverige som helhet, eller i Västerbotten specifikt, skapar kunskaper, insikter och innovativa lösningar som vi önskar dela med andra, alltifrån nya partnerskap, tillgängliggörande av nya tekniska lösningar till nya sätt att arbeta med kompetensutveckling, säger Stina Johansson från enheten för 
Näringsliv och utbildning vid Region Västerbotten 
Med regionens samlade arbete som inspirationskälla ser vi fram emot att få ta emot Industridagen och tillsammans identifiera vad som krävs, vi har redan kommit en bra bit på vägen här i Västerbotten

Serien av möten inleds den 22 mars med en digital take-off från Boliden och avslutas med en fysisk konferens i Boliden den 27:e september med möjligheter till technical visits, seminarier och fler spännande möte den 28/9. 

Om Industrirådet
För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda organiserar parterna ett industriråd bestående av ledande företrädare för samtliga parter.

För mer information:
Stina Johansson
Näringsliv och utbildning Region Västerbotten
070-365 45 70,stina.johansson@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan