NYHETER 2021-02-18

Telia får fortsatt förtroende som leverantör av teletjänster i Västerbotten och Norrbotten

Telia får fortsatt förtroende som helhetsleverantör av kommunikation i Norrbottens och Västerbottens län, som tillsammans täcker närmare 35 procent av Sveriges yta. Det nytecknade avtalet omfattar, utöver de två regionerna, samtliga kommuner och merparten av de kommunala bolagen i de båda länen. Avtalet gäller i huvudsak fasta och mobila operatörstjänster på över 60 000 abonnemang och sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Natur vattendrag skog

-Det nya avtalet gör det möjligt för organisationer att få sina tjänster till ett lägre pris, säger Eva-Marie Marklund, Bredbandskoordinator vid Region Västerbotten och upphandlingsansvarig för genomförd upphandling. I den rådande pandemin är det viktigt för organisationer att kunna tillhandahålla hållbart arbetssätt genom smarta mobila lösningar.

- Vi har under många år haft ett fint samarbete med kommuner, regioner och bolag i Norr- och Västerbotten, något vi nu ser fram emot att fortsätta med. Att leverera våra kärnprodukter och samtidigt utmana och utmanas kring kreativa lösningar för en digital framtid gynnar både oss, regionerna, företag och invånare i både städer och på landsbygd, säger Tobias Larsson, chef för Telias företagsaffär.

Det nya kommunikationsavtalet som tecknats mellan Telia och Region Västerbotten innefattar alla kommuner i Västerbottens och Norrbottens län. Totalt täcks 126 organisationer varav 29 kommuner, två regioner, 94 regionala och kommunala bolag samt Luleå tekniska Universitet. Avtalet omfattar idag cirka 60 000 abonnemang, främst mobilt men även fasta abonnemang, molnväxlar, mobila nätlösningar samt ett antal datakom accesser.

Förutom de traditionella kommunikationstjänsterna har Telia och de båda regionerna en lång tradition av samarbeten där digitalisering och innovation stått i centrum. Bland de senare exemplen finns den testbädd för 5G som invigdes 2019 på Luleå tekniska universitet. Under 2020 testades tjänsten tillsammans med Region Västerbotten bland annat på räddningstjänst med drönare och på en uppkopplad mammografivagn.

För mer information:

Eva-Marie Marklund
Bredbandskoordinator vid Region Västerbotten
070-585 05 76, eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se


Presskontakt:

Micaela Löwenhöök
Strateg externa relationer Region Västerbotten
070-316 37 01 micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan