NYHETER 2021-08-16

Digital innovation i offentlig sektor – vad innebär det?

Region Västerbottens projekt DIGAD har sedan 2019 arbetat för att höja den digitala kompetensen bland länets kommunanställda. Genom digitala workshops har ca 700 personer inom offentlig sektor runt om i Västerbotten fått lyssna till föreläsningar om olika ämnen, för att sedan diskutera i grupper och sätta det i praktisk relation till sin egen arbetssituation.    

Under februari månad i år bjöd DIGAD in till workshop nummer 6, vilket var det sista av projektets utbildningstillfällen. Framtid och hållbarhet var ämnet, och föreläsningen presenterades av Johan Lager och Kalle Jägers från Hello Future.

Framtid och hållbarhet

– Framtiden innehåller alltid ett mått av osäkerhet, säger Johan Lager. För att kunna vara en framtidsorienterad organisation behöver man komma ihåg att innovation är det som tacklar osäkerheten. Innovation kan översättas till värden som man kan skapa utifrån en idé. Bara ett fåtal idéer är sprillans nya så allt behöver inte vara helt nytt. Den viktigaste egenskapen är att vara bra på att genomföra.   

Innovation i offentlig sektor

– Först och främst behöver vi landa i vad man menar med innovation i offentlig sektor, fortsätter Johan Lager. Här behövs en bredare syn, än när det handlar om ett företag som ska öka sina marknadsandelar. Innovation i offentlig sektor handlar om att identifiera lokala utmaningar och hitta lösningar som får samhället att växa och blomstra. Det kan handla om förbättringar av tjänster, bättre system, juridik eller interna processer som effektiviserar arbetet och leder till en förbättring för hela samhället.  

Deltagare berättar

Therese Brännlund, samhällsbyggnadschef i Sorsele, var en av dem som deltog i workshop nummer 6. Hon berättar att den lett till konkreta förändringar på hennes arbetsplats:

–Vi fick igång tänket kring hur vi ligger till idag, och vad vi skulle vilja ha in i framtidsplaneringen. Nu har vi en stående punkt på våra APT där vi lyfter idéer om hur vi kan förändra och förbättra vår verksamhet.

– Generellt sett har vi blivit mer positivt inställda till digital förändring, fortsätter Therese. Det har blivit ett helt annat digitalt klimat kring hur vi tänker och jobbar sedan vi började delta i DIGADs workshops. Föreläsningarna har handlat om flera viktiga ämnen, till exempel handlade en om säkerhet. Den workshopen vill vi visa för fler! Vår IT-avdelning kommer att använda den när de informerar om säkerhet, avslutar Therese.  

 

DIGAD finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden.

Läs mer om DIGAD


För mer information:
Andreas Skog
073-819 08 63, andreas.skog@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan