Offentlig konst

Region Västerbottens funktion för offentlig konst arbetar med att förse Regionens byggnader, lokaler och miljöer med konstnärlig gestaltning, samt att utveckla, förvalta och tillgängliggöra Regionens konstsamling. Funktionen ingår i Verksamheten för Regional kultur, Regional utvecklingsförvaltning.

Följ gärna oss på Instagram - @offentligkonstregionvb

 

Besöksadress: Regionens hus, Köksvägen 11A, Umeå

Postadress: Box 443, 901 09  Umeå

Jennie Stensson Konstintendent
E-post
jennie.stensson@regionvasterbotten.se
Telefon
076-125 34 73
Bild på Jennie Stensson
Sara Pettersson Konsthandläggare
E-post
sara.pettersson@regionvasterbotten.se
Per Grimell Konsthandläggare (inventering)
E-post
per.grimell@regionvasterbotten.se