Kommunalt partnerskap med Homa Bay, Kenya

Sedan 2017 ingår vi i ett kommunalt partnerskap genom ICLD med Homa Bay County, Kenya. Tillsammans med våra partners arbetar vi för att etablera strukturer och processer för en högkvalitativ funktionell lednings- och samordningsfunktion för jämlik hälsa i Homa Bay.

Homa Bay, Kenya
Foto: Sofia Berggren

Ledning och Styrning för jämlik hälsa i Homa Bay, Kenya (2018-2023)

Huvudmålet för projektet var att etablera strukturer och processer för en högkvalitativ funktionell lednings- och samordningsfunktion för jämlik hälsa i Homa Bay County, Kenya. Delmålen för projektet var att ta fram en överenskommelse för förbättringar av det ministerium för hälsa i Homa Bay County som bygger på en noggrann värdering av organisationen och på beslut för vad som behöver göras för organisationsutveckling. 

Governance for youth health in Homa Bay County (2022-2025)

Ett fortsättningsprojekt med huvudsyfte att stärka strukturerna och processerna för en högkvalitativ funktionell ledning, samverkan och samordningsfunktion för en jämlik hälsovård i Homa Bay County. I detta projekt strävar vi efter att öka vårdgivares kapacitet att tillhandahålla sexuella, reproduktiva och mentala hälsotjänster bland ungdomar i Homa Bay County, samt att få ökad kunskap kring ungdomars hälsa i Region Västerbotten såväl som i Homa Bay County.

Finansiär

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD

Roland Gustafsson Projektkoordinator
E-post
roland.gustafsson@regionvasterbotten.se
Mobil
+46703277494