Regional utveckling

Regional utvecklingsförvaltning ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Region Västerbotten ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar kultur, kollektivtrafik, turism, näringsliv och samhällsbyggnad, finansiering och externa relationer och strategisk platsutveckling.

Verksamhetsområden

Förvaltningen är geografiskt belägen i Umeå och Skellefteå, men arbetar länsövergripande med projekt och verksamheter. Region Västerbotten har även ett kontor beläget i Stockholm i samverkan med Region Norrbotten. Bevakning och påverkan sker också internationellt och mot EU.

Organisationsskiss RUF 2020.pdf

Näringsliv och samhällsbyggnad

Ansvarar för utbildning och näringsliv, kompetensförsörjning, infrastruktur, social välfärd och planering.

Externa relationer och strategisk platsutveckling

Ansvarar för externa relationer, internationellt arbete och kommunikation om den regionala utvecklingen.

Regional kultur

Ansvarar för att utveckla och stimulera regionala kulturaktiviteter som bedrivs i kommunerna, av organisationslivet, av regionala kulturverksamheter och det fria kulturlivet.

Regional turism

Region Västerbotten turism är länets regionala turismorganisation och vårt uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbottens län.

Kollektivtrafikmyndigheten

Ansvarar över kollektivtrafiken i Västerbotten, tillsammans med Länstrafiken i Västerbotten, kommunerna, Region Västerbotten och andra aktörer som jobbar med och använder kollektivtrafiken.

Finansiering

Verksamheten stödjer företag och projekt i Västerbotten med utvecklingsmedel.

Stab för regional utveckling

Staben utgör stöd för ledning, förtroendevalda och tjänstepersoner inom regionala utvecklingsförvaltningen. I staben finns kompetens inom bland annat följande områden: Ekonomi och projektcontrolling, HR, IT, nämndsadministration inklusive utredning, ärendeberedning och diarium samt fastighet och service.

Kontaktuppgifter till personer inom de olika verksamheterna

Ledning

Regional utvecklings ledningsgrupp

Vi som jobbar här

Möt ett par var våra medarbetare!