Sjukstugemodellen

Bakgrund

I norra Sveriges inland finns extrem glesbygd (<1personer/km2) jämfört med hela Sverige (24/km2) och EU (120/km2).  Dessutom har befolkningen en stor andel av de äldsta individerna, ca 10% av befolkningen är över 80 år. För att möta behovet av sjukvård i Lapplands glesbygd har sjukstugor (benämns även Obs-avdelningar i Norrbotten) använts under mer än 100 år. Sjukstugor kan beskrivas som primärvårdsenheter med små sjukhusavdelningar som leds medicinskt av allmänläkarspecialister. Vid dessa avdelningar vårdas patienter med olika åkommor, akut och planerat på samma avdelning och samtidigt. Sjukstugevården i Sverige har inte tidigare studerats vetenskapligt.

Om studien

I en första retrospektiv registerstudie har vi granskat samtliga vårdtillfällen vid sjukstugor och sjukhus för befolkning boende i sjukstugeområden. Vi har tittat på vilka patientgrupper som man valt att vårda på sin sjukstuga och vilka som remitterats till sjukhus.

En intervjustudie har genomförts men ej analyserats än, där läkare som arbetar vid sjukstugor i Norr- och Västerbottens glesbygd, såväl som kollegor med motsvarande funktion på Nya Zeelands sydö har intervjuats avseende sjukstugans roll i samhället och i sjukvårdssystemet, och i synnerhet med avseende på vården av äldre patienter.

På sikt planeras en prospektiv observationsstudie för att utvärdera sjukstugevården avseende vårdkvalité, patientsäkerhet och hälsoekonomi.

Doktorand: Mante Hedman

Huvudhandledare: Lars Lindholm, Epidemiologen, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin UmU

Bihandledare: Patrik Wennberg, allmänmedicin, inst. för folkhälsa och klinisk medicin, UmU, Kurt Boman, forskningsenheten i Skellefteå, inst. för folkhälsa och klinisk medicin, UmU, Margareta Brännström, inst. för omvårdnadsforskning