Samer och vård i livets slutskede

Syftet med studien var att studera önskemål, prioriteringar, behov och uttryck inom den samiska befolkningsgruppen relaterade till vård i livets slutskede och omhändertagandet därefter.

Bakgrund

Samerna är ett urfolk i Sverige och uppgår till ca 20 000 personer. Vetenskaplig kunskap om hur den samiska kulturen kommer till uttryck i situationer relaterade till döende, död, sorg och vård i livets slutskede saknas. För att kunna utveckla en vård i livets slutskede som är av god kvalitet, behövs kunskap som bygger på människors upplevelser, erfarenheter och önskningar.

Syfte

Syftet med studien var att studera önskemål, prioriteringar, behov och uttryck inom den samiska befolkningsgruppen relaterade till vård i livets slutskede och omhändertagandet därefter. Resultatet förväntas bidra till ökad förståelse för den samiska kulturen hos omsorgs-, hälso- och sjukvårdspersonal, vilket kan leda till att utveckla vården och förbättra bemötandet av samiska patienter vid vård i livets slut.

Doktorand: Lena Kroik, Institutionen för omvårdnad, UmU

Huvudhandledare: Anette Edin-Liljegren, PhD, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, anknuten till LIME (lärande, informatik, management och etik), innovativ vård, KI.

Bihandledare: Krister Stoor, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet, Carol Tishelman, professor, Karolinska Universitetet

Läs mer om projektet