Otium - Hälsosamt åldrande i en globaliserad värld

Studiens syfte var att utveckla en individanpassad vård på svensk och indisk glesbygd/landsbygd, samt att utveckla en modell för att stärka och utbilda vårdgivare i glesbygd/landsbygd, för att tillgodose individuella behov hos äldre.

Projektet planerades att genomföras i tre steg; screening, intervention och uppföljning. Tyvärr fick projektet inte full finansiering och fick därför modifieras något. Med en spegling av de samhällsrum som finns i Västerbotten implementerades två samhällsrum i Indien, ett i Kaiwara 60 km utanför Bangalore och ett rum i en annan stadsdel av Bangalore, med möjligheter till uppkoppling till specialistvården vid Ramaiah Medical College Hospital, Bangalore. Fortsatta studier och utvärdering av samhällsrummen i Indien fick genomföras i egen regi.

Projektägare och samarbetspartners

Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet och Ramaiah Medical College, Bangalore, Indien.

Finansiering: Forte