NYHETER 2021-08-24

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen den 10 augusti 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 10 augusti 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-08-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-09-16

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan