NYHETER 2021-09-21

Region Västerbotten effektiviserar vården genom förhandling och samverkan med leverantörer

Region Västerbotten har använt förhandlat förfarande i en stor upphandling för att köpa in ett digitalt stödsystem. Denna metod möjliggör för små innovativa företag att kunna konkurrera med de större bolagens lösningar. Regionen vill nu uppmuntra och inspirera fler att använda upphandling genom dialog.

När ett nytt digitalt resursplaneringsverktyg skulle upphandlas valde ansvariga på Region Västerbotten att tillämpa en upphandlingsmetod som ger utrymme att träffa alla företag och förhandla. Ett förhandlat tillvägagångssätt med föregående annonsering är en metod som upphandlingsmyndigheten förespråkar vid inköp av tjänster eller varor som kräver anpassning eller formgivning. Något som de flesta digitala lösningar idag kräver för att passa olika verksamheter. Ändå används metoden sparsamt eftersom det finns en rädsla att göra fel och bryta mot lagen om offentlig upphandling (Lou).

För att uppmuntra fler medarbetare och även externa aktörer att prova metoden har en film om upphandlingens resa gjorts. Filmen visar vikten av att ta sig tid att prata med olika leverantörer, stora som små och även med de som idag kanske inte har vården som kund.

 

Läs hela pressmeddelandet här 

Gå direkt till filmen

Tillbaka till nyhetslistan