Miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågorna har fått en allt större roll i det regionala utvecklingsarbetet. Region Västerbotten har uppdraget att bevaka och påverka utveckling och politik inom området, att ta ansvar för samverkan i regionen och att delta i och stödja projekt med miljö- och klimatinriktning. Arbetet utgår från de mål som finns uppsatta i regionplan och regionala utvecklingsstrategin samt från Agenda 2030-målen.

Foto: Photo by Axel E Josefsson on Unsplash

Agenda 2030

Region Västerbotten arbetar med genomförandet av de globala hållbarhetsmålen “Agenda 2030” , både genom att inarbeta Agendan i den egna verksamhetens mål och strategier samt genom att skapa mötesplatser och kompetenshöjande insatser i länet.

Läs mer om de globala målen

 
Samverkan

Region Västerbotten deltar i regional och nationell samverkan med fokus på miljö och klimat, bl.a. genom:

  • Glokala Sverige – ett nationellt projekt med fokus på att öka kompetensen om Agenda 2030 i landets regioner och kommuner.
    Läs mer om Glokala Sverige

  • Hållbara Västerbotten - ett regionalt nätverk för samordning av hållbarhetsinsatser.

 

Internt arbete

Region Västerbotten arbetar aktivt för att minska den egna verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Mer om det arbetet finns att läsa här: Det här gör regionen

Jonna Lidström Projektsamordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57
Lena Friborg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22