RIV - Regional innovationsledning i Västerbotten

Att förbättra innovationsförmågan och öka innovationskapaciteten i Västerbotten hur gör vi det? Samt skapar fler och bättre innovativa företag och organisationer i Västerbotten? Efter avslutat projekt vill vi presentera en ny struktur och organisation som främjar ett mer effektivt och hållbart innovationsekosystem.

Syfte och Mål

Att utveckla och stärka innovationskapaciteten är jätteviktigt för framtidens utmaningar. 

Projektets övergripande mål är att förbättra innovationsförmågan och öka innovationskapaciteten i Västerbottten. Detta projekt kommer att pågå parallellt med att Region Västerbotten tar fram sin nya Innovationsstrategi.  

Mer om de utmaningar man i Västerbotten identifierat finns att läsa om i den Regionala Utvecklingsstrategin RUS. Regional utvecklingsstrategi

Att etablera en struktur och organisation för ett regionalt innovationsledarskap är en komplex utmaning och det gäller därför att den Regionala Innovationsstrategin och detta projekt samarbetar för att skapa ett sammanhållet, koordinerat och effektivt regionalt innovationsekosystem som utvecklas genom samarbeten och partnerskap.

 
Projektet har också ett delmål att titta på mätmodeller av innovationssystem. Kan vi ta fram en väl genomarbetad, regionalt anpassad och testad modell för mätning av det regionala innovationsekosystemet?  

Mötesplatser ska vi också identifiera och kartlägga. De relevanta befintliga mötesplatser för innovation och vid behov kan projektet utveckla etablera nya typer av mötesplatser utifrån såväl ett lokala som regionala behov och perspektiv.

Projektet kommer att testa modeller och metoder för att skapa bättre förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem. 

Deltagande organisation är Region Västerbotten. Projektet finansieras via TVV & RV, och pågår mellan 2020-01-01 - 2023-04-30

 

Jenny Ferry Samordnare Digitalisering och Innovationsledning
E-post
jenny.ferry@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 04 98