Regional livsmedelsstrategi

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten är namnet på Västerbottens regionala livsmedelsstrategi.  Strategins mål är att öka efterfrågan och produktionen av livsmedel i Västerbotten. Strategin beskriver nuläge, behov och vilka insatser som behövs för att nå målen.  Arbete med livsmedelsstrategin – Mer mat från Västerbotten  är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten och LRF Västerbotten  Strategin beslutades i maj 2021 och nu arbetar vi tillsammans med att genomföra strategins förslagna insatser. 

Läs mer på livsmedelsstrategins web: Västerbottensmat

Lena Friborg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22