NYHETER 2021-11-02

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 oktober 2021

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 22 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan