Arkivet

Inom Region Västerbotten bevarar vi handlingar enligt arkivlagen (SFS1990:782) med hänsyn till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Vi ska också ta hänsyn till de behov som finns inom forskningen, våra egna verksamheter och rättsväsendet.

Regionarkivet

Regionarkivet är slutarkivet för Region Västerbotten. Här finns många hyllmeter Västerbottenshistoria arkiverad. Bevarade handlingar som speglar utvecklingen inom länet ur ett landstingsperspektiv med dess olika verksamheter.

Här finns handlingar som berättar om händelser och förhållanden inom Västerbottens län främst ur ett hälsoperspektiv. Det finns handlingar från Umeå lasarett (från 1785), Skellefteå lasarett(från1865), Lyckselelasarett (från 1960), Umedalens sjukhus (landstingskommunala tiden), Hällnäs sjukhus med flera.

Här förvaras även sjukstugearkiven, barnhemsarkiv, arkiv efter nedlagd skolverksamhet driven av landstinget som lanthushålls-, lantbruks- och verkstadsskolor samt skolor/utbildningar med vårdinriktningar med flera.

Allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar står inskriven i grundlagen. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in eller skapas inom Region Västerbotten är allmänna.
Mer om att ta del av allmänna handlingar - se vart du kan vända dig och hur mycket det kostar

Patientjournaler

En mängd patientjournaler finns arkiverade inom Regionarkivet men för den större delen av de upprättade patientjournalerna ligger ansvaret kvar ute i verksamheterna.

Kontakta Regionarkivet

E-post: regionarkivet@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 00 00

Postadress

Region Västerbotten, Regionarkivet, 901 89 Umeå
Telefontid: måndag-fredag kl. 08.00-12.00
Besökstid: måndag-fredag, enligt överenskommelse

Besöksadress

Regionhuset, Köksvägen 11, Umeå