Allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar står inskriven i grundlagen. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in eller skapas inom Region Västerbotten är allmänna.

Forskare och andra intresserade kan beställa fram och ta del av de handlingar som arkiverats inom Regionarkivet. I vissa fall kan det finnas skäl till att skydda olika intressen, exempelvis den personliga integriteten, och en stor del av Regionarkivets handlingar kan därför vara sekretessbelagda. Kopior kan erhållas enligt fastställd taxa.

Övriga allmänna handlingar

Den största delen av arkivets material består av vårdinformation, men här finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar etc. Utöver vårdinformation och material som rör politiska processer finns även årsberättelser, statistik, kassaböcker, korrespondens, avtal, foton, med mera i regionarkivet.

Så beställer du allmänna handlingar

Nyare allmänna handlingar som har kommit in till Region Västerbottens centrala administration finns i registrerade i diariet. Du kontaktar diariet via e-post: regionen@regionvasterbotten.se.

Äldre allmänna handlingar kan istället sökas via Regionarkivet: e-post: regionarkivet@regionvasterbotten.se.

Så mycket kostar det att ta del av allmänna handlingar

Region Västerbotten följer Avgiftsförordningen (SFS  1992:191) som innebär att:

  • Papperskopia, till och med 9 kopior: ingen kostnad
  • Papperskopia 10 sidor eller fler: 50 kronor samt 2 kronor för varje sida utöver sida 10
  • Digital information som skrivs ut på papper: samma pris som papperskopior
  • Upprätta ny betygshandling (om original ej finns bevarat): 250 kronor

Utöver kostnader för kopior tillkommer portokostnader. Sekretessbelagda handlingar sänds med rekommenderad post eller mot postförskott.