Almis Hållbarhetsdialog

Hållbarhetsaspekterna får en allt större betydelse vid beviljande av företagsstöd men många företag behöver kunskap och stöttning för att ta ett kliv i sitt hållbarhetsarbete. Därför har Region Västerbotten inlett ett samarbete med Almi där företag som söker investeringsstöd kan hänvisas till Almis Hållbarhetsdialog.

I Hållbarhetsdialogen får du identifiera vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta utifrån din affär och dess påverkan på till exempel medarbetare, kunder, samhälle och miljö. Med stöd av våra digitala verktyg sätter vi fokus på de hållbarhetsområden som är mest centrala för din framtida affär och du får arbeta med att identifiera såväl affärsrisker som nya affärsmöjligheter. Du får även med dig en enklare handlingsplan som du som företagare kan börja agera ifrån.

 

Läs mer om detta på Almis hemsida: Inför hållbarhetsdialogen