Rasism och likvärdigt patientbemötande

Den webbaserade utbildningen Jämlik sjukvård – en webbutbildning om rasism och likvärdigt patientbemötande riktar sig framför allt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården som möter patienter. Utbildningen hjälper dig att öka din kunskap om rasism, diskriminering och betydelsen av vårdens bemötande.

Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Det regleras både i hälso- och sjukvårdslagen och ingår i de etiska koderna för hälso- och sjukvårdsyrken. Men både hälsa, tillgång till vård, och erfarenheter av vård varierar beroende på vilken social eller juridisk grupp du tillhör eller tillskrivs.

Rasism och diskriminering har en direkt påverkan på människors förutsättningar för god hälsa. Utbildningen är ett steg i att nå Region Västerbottens mål för bättre och jämlik hälsa, och god och jämlik vård. Den har tagits fram med hjälp projektet Segregation och hälsa och finansiering från Delegationen mot segregation.

Om utbildningen

Gör utbildningen Jämlik sjukvård – en webbutbildning om rasism och likvärdigt patientbemötande

Utbildningen är webbaserad och tar cirka en timme att göra. Du kan ta paus under utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle. Utbildningen är öppen även för dig som inte är anställd inom Region Västerbotten. Det enda du behöver göra får att få tillgång till den är att skapa ett användarkonto på vår utbildningsplattform Lärande region.

Utbildningen börjar med att belysa rasismens olika dimensioner och uttryck, och går sedan vidare med att visa på konsekvenser för hälsan. Tre ljudberättelser står som exempel på konsekvenser av rasism, och hur bemötande kan brista. Tillsammans med ett reflektionsmoment ger ljudberättelserna dig möjlighet att reflektera över din roll i relation till bemötande.

Projektet Segregation och hälsa

Region Västerbottens projekt Segregation och hälsa arbetar bland annat med att skapa kunskapsunderlag och arbetsmaterial som kan användas i strävan mot en jämlik sjukvård. Utbildningen Jämlik sjukvård – en webbutbildning om rasism och likvärdigt patientbemötande är ett exempel på projektets arbete.

Tack vare ytterligare finansiering av Delegationen mot Segregation, Delmos, under 2022 kommer projektet att komplettera utbildningen med en andra del, som ska fokusera på juridisk status och rätten till vård.