Fakta, statistik och analys för regional utveckling

Fakta, statistik och analys behövs för att ge god kunskap om de regionala förutsättningarna. De regionala förutsättningarna ska vara grund för de gemensamt satta målen för länets utveckling. Med god kunskap om förutsättningar kan även insatser utformas och genomföras för att på bästa sätt bidra till den önskade utvecklingen.

Region Västerbotten publicerar framtagna kunskapsunderlag för länets utveckling på en gemensam samlingssida för de fyra nordligaste regionerna:

Analysportal Norr

 

Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38
Anna Norin Strateg Analys
E-post
anna.norin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-396 57 03