Integrerad vård och omsorg på distans

Integrerad vård och omsorg på distans (iVOPD) är ett nordiskt samarbete för integrerad vård och omsorg, med stöd av distanslösningar.

Foto: freepik.com

iVOPD arbetar ur ett glesbygdsperspektiv för att göra vård och omsorg mer tillgänglig genom digitala distanslösningar och tjänsteintegration. Projektet är ett samarbete mellan de nordiska ländernas regeringar och deras myndigheter, och leds av Glesbygdsmedicinskt centrum i samatbete med Nordens Välfärdscentrum. 

Projektets syfte

Målet med projektet är att påskynda det digitala skiftet av sjukvård och socialvård i glesbygdssområden genom att dela bästa praxis, ge inspiration och stödja tjänsteintegrering mellan vård och omsorg.

Läs mer på projektets hemsida

Niclas Forsling Projektledare
E-post
niclas.forsling@regionvasterbotten.se
Telefon
073-076 33 32