CRANE

Projektet CRANE syftar till att utveckla en integrerad egenvårdsmodell för att förbättra kroniska patienters välbefinnande.

CRANE är ett europeiskt H2020 Pre-Commercial Procurement-projekt (PCP), vilket är ett tillvägagångssätt där den offentliga sektorn utmanar industrin att stimulera utvecklingen av innovativa lösningar som är skräddarsydda efter dess behov. CRANE kommer att använda det för att ta itu med den omfattande behandlingen av kroniska sjukdomar på landsbygden.

Läs mer på projektets hemsida