Habiliteringscentrum Västerbotten

Att arbeta inom Habiliteringscentrum innebär att följa människor med varaktiga funktionsnedsättningar, oftast över lång tid, för att stödja en god utveckling, god livskvalitet och delaktighet.

Habiliteringscentrum arbetar i hela länet. Omkring 180 medarbetare utgår från arbetsplatser i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi arbetar med öppenvård och våra arbetstider är dagtid, vardagar.

Våra verksamhetsgrenar är:

 • Barn- och ungdomshabilitering
 • Hörselrehabilitering
 • Synrehabilitering
 • Vuxenhabilitering råd och stöd

Bred kompetens som samarbetar

Här arbetar många olika professioner, bland annat:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Hörselpedagog
 • IT-pedagog
 • Kurator
 • Logoped
 • Läkare
 • Optiker
 • Psykolog
 • Specialpedagog
 • Synpedagog
 • Uroterapeut
 • Vårdadministratör

Vi jobbar i team där olika kompetenser möts och samarbetar med utgångspunkt i brukarens behov. Habiliteringscentrums medarbetare samarbetar över hela länet och har yrkessamordnare, yrkesträffar och gemensamma vidareutbildningar. Flera av professionerna har regelbunden handledning.

De flesta av medarbetarna har bredare arbetsuppgifter utöver den yrkesspecifika spetskompetensen, till exempel att vara samordnande ärendeansvarig för en grupp brukare, leda kurser eller ha kvalitetsutvecklande uppdrag.

Inom verksamheten finns flera specialistteam som stöd och komplement till basverksamheten. Vi har nära samarbeten med andra kliniker i Region Västerbotten, myndigheter och kommunala verksamheter.

Vi samarbetar med Umeå universitet, handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning och har en forsknings- och utvecklingsgrupp som arbetar med internutbildning i evidensbaserad habilitering och rehabilitering, samt verksamhetsnära forskning.

Så arbetar vi med brukare

Vår erfarenhet är att insatser ger bäst effekt när de förankras i personens livsmiljö och teamarbetet är därför inriktat på de miljöer, personer och aktiviteter som är viktiga i brukarens vardagsliv.

Vi kartlägger, utreder, informerar, förskriver hjälpmedel, ger rådgivning och psykosocialt stöd. Våra insatser innebär ofta rådgivning om stimulans och träning i vardagsaktiviteter och rådgivning om anpassning av aktiviteter och miljö.

I de flesta fall följer vi brukarna över många år och får därmed en bredare helhetsbild av personers livssituationer än vid traditionellt mottagningsarbete. Uppdragen är variationsrika och sker ofta utanför verksamhetens lokaler, i hem, skola och arbete och via digitala möten med brukare, familjer och professionella runt brukarna.

Kontakt

Mer information om Habiliteringscentrums olika verksamhetsgrenar och kontaktuppgifter finns på våra verksamhetsidor.

Habiliteringscentrum

Verksamhetschef Eva Bergström
E-post
eva.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
070-794 33 84
Arianne Österberg HR-partner
E-post
arianne.osterberg@regionvasterbotten.se
Mobil
076-141 77 20