NYHETER 2022-03-18

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-03-17 direktjustering §§ 48, 51, 57-59

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 17 mars, §§ 48, 51, 57-59 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-03-18

Sista dag för överklagande: 2022-04-09

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-03-17 direktjustering § 48, 51, 57-59

Tillbaka till nyhetslistan