NYHETER 2022-03-29

Dags att söka kulturstipendier inom musik, design och bildkonst!

I år fördelar Region Västerbotten stipendium inom två kulturområden: musik och design. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Fotografi som visar ett mikrofonstativ på en scen.

Kulturstipendiet inom musik uppgår till 75 000 kronor fördelat på högst tre stipendier om vardera lägst 25 000 kronor.

Kulturstipendiet inom design uppgår till 75 000 kronor fördelat på högst tre stipendier om vardera lägst 25 000 kronor.

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor.

Sista ansökningsdag 1 juni 2022
Ansökan till kulturstipendier och bildkonststipendier görs via särskilda blanketter och ska vara Region Västerbotten tillhanda 1 juni 2022. 

 

Läs mer om Region Västerbottens kulturstipendier

Tillbaka till nyhetslistan