Grundläggande granskningar

Här hittar du 2022 års grundläggande granskningar av regionens styrelser och nämnder. Här publiceras också revisorernas skrivelser (revisorernas bedömningar) och en sammanfattning av varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi även deras svar som kallas yttrande här.

Gr 4/2022 Grundläggande granskning av folkhögskolestyrelsen år 2022

Gr 3/2022 Grundläggande granskning av patientnämnden år 2022

Gr 2/2022 Granskning av delårsrapport per augusti 2022 - redovisat resultat

Gr 1/2022 Granskning av delårsrapport per augusti 2022 - finansiell del