Delta i en forskningsstudie

För att kunna forska behövs ofta deltagare som vill vara med i en studie. Vad som förväntas av dig som studiedeltagare (alternativt forskningsperson som är en annan vanlig benämning) kan variera.

Studier som behöver deltagare

Forskningsstudie om diabetes typ 2

Har du typ 2-diabetes och är motiverad att gå ned i vikt för att uppnå diabetesremission?

Läs mer om studien och delta

Studie för dig som har eller har haft covid-19

Just nu pågår en forskningsstudie som syftar till att hjälpa sjukvårdspersonal att förstå hur personer som har eller har haft covid-19 fungerar i sin vardag och vilket behov av stöd från vården dessa har.

Läs mer om studien och delta