Våga fråga äldre

Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. Våga fråga Äldre är en utbildning som görs av Suicide Zero, den ger dig kunskap och verktyg om hur du kan prata om psykisk ohälsa och självmord.

Under hösten 2022 bekostar Region Västerbotten ett antal utbildningsplatser för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Våga fråga Äldre görs antingen digitalt eller på plats, den tar cirka 2 timmar inklusive ett kort träningsavsnitt så att du ska kunna använda dina färdigheter direkt efter utbildningen. 

Utbildningens innehåll:

  • Åldrandets utmaningar
  • Fakta och myter om självmord
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Vikten av att förmedla hopp
  • Hur kan jag våga fråga och fortsätta ett samtal

 

Anmälningslänk utbildning Umeå 6 oktober

Anmälningslänk utbildning Umeå 26 oktober 

Anmälningslänk digital utbildning 1 december 


Mer information om utbildningen

Varje dag tar en person i åldersgruppen 65 + sitt liv i Sverige. Äldre män är den grupp som har högst självmordstal per 100 000 invånare och allra högst självmordsrisk finns hos män över 85 år. Men självmord hos äldre går att förebygga! I utbildningen "Våga fråga Äldre" får du lära dig hur du kan agera när du misstänker att en äldre person har det svårt. Utbildningen går igenom åldrandets utmaningar, fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt.

Utbildningen riktar sig till dig som medmänniska, personal eller anhörig. Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatriker, läkare och forskare.

Utbildningen är 1,5 timme med efterföljande 30 minuters övning/frågestund. Ingen förkunskap krävs.

 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna Johannes Dock, hälsoutvecklare, på johannes.dock@regionvasterbotten.se 

Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54