Visionsfilm och arbetsmaterial Nära vård i Västerbotten

Lär mer om nära vård och hur vi arbetar med omställningen tillsammans i Västerbotten. Materialet är framtaget av Region Västerbotten och kommunerna i Umeåregionen och riktar sig brett till alla verksamheter och professioner inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Visionsfilmen

 

 

Workshops – tre olika varianter att kombinera och modifiera

När du och dina kollegor ska arbeta utifrån visionsfilmen har vi tagit fram tre olika upplägg för en workshop/arbetsmöte förberedda. Välj det du bedömer passar bäst för läget gruppen befinner sig i, och det syfte du vill uppnå.

Du kan med fördel kombinera framför allt format A + B alternativt format A + C, då A är en bra introduktion och bakgrund och B och C innebär vidare fördjupning där olika upplägg passar bra för olika verksamheter och professioner.

Workshop A: Etablera visionen
Tidsåtgång: Minst 60 minuter.
Mål: Sprida visionen, förklara vad den är till för och starta diskussion.

Workshop B: Utveckla behoven 
Tidsåtgång: Cirka 90–120 minuter.
Mål: Utforska vad visionen innebär operativt, konkretisera och ta fram idéer.

Workshop C: Samverkan och organisation
Tidsåtgång: Cirka 90–120 minuter.
Mål: Utforska vad visionen innebär strategiskt, organisatoriskt, politiskt.

Vid frågor och synpunkter på materialet kontakta

Anna Wallgren, Region Västerbotten, anna.wallgren@regionvasterbotten.se

Petra Henriksson, Umeå Kommun, petra.henriksson@umea.se

Resurser och källmaterial

Insiktsstudien. Studie som baserar sig på 24 djupintervjuer med invånare i Umeå-regionen samt rapporten “Värde för vem”.

Rapporten Värde för vem. En sammanställning av insikter och data från åtta olika regioner och aktörer.

SKR om Nära vård En introduktion till Nära Vård

SKR:s sju frågor till vårdgivaren för att fånga upp arbetet med patientkontrakt