Regio Stars Västerbotten - Vinnare 2022

Kategorier från Västerbottens regionala utvecklingsstrategi
Utmärkelsen delas ut i 6 olika kategorier, alla med koppling till prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Juryn består av ledningsgruppen för regional utveckling vid Region Västerbotten. Vinnarna ges möjlighet att presentera sitt projekt för Region Västerbottens förtroendevalda. 

Pristagarna i de 6 kategorierna är:

1. En nytänkande och smart region
Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, digitalisering och nya lösningar samt utveckling av innovationer.

Vinnare: North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats

Motivering
För utveckling av innovationer inom grön teknik, ren energi och smarta hållbara städer genom att stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag (SMF), bidra till utveckling av innovationsekosystemet och stärka innovationssamverkan regionalt och internationellt.

2. En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling
Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, växande, starkare och nya livskraftiga företag.

Vinnare: Catch & Release Vindelälven

Motivering 
För att med små medel och genom att koppla samman lokal kompetens med lokala förutsättningar, bidragit till jämställd och miljömässigt hållbar utveckling av nya och växande företag inom fiskenäringen runt Vindelälven.

— 

3. En nära tillgänglig region
Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hållbar mobilitet, investeringar i hållbara transportsystem och digital infrastruktur.

Vinnare: Intensifiering - Norrbotniabanan 2020-2024 

Motivering 
För samordnat arbete som underlättat och drivit på byggandet av Norrbotniabanan, en infrastruktursatsning som bidrar till en den gröna omställningen, underlättar kompetensförsörjningen och ökar möjligheterna för klimatsmarta resor inom och utanför Västerbotten.

4. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, utveckla och förvalta naturarv, livsmiljöer, en aktiv fritid, kultur och kulturarv samt hållbar konsumtion, inklusive energianvändning. 

Vinnare: Aejlies Samisk centrum i Tärnaby

Motivering
För skapandet av en helt ny form av kulturinstitution Av, För och Om urfolket samerna, en viktig del av den samiska kulturella infrastrukturen och ett genuint samiskt besöksmål, och utvecklat ett innehåll som omfattar en mötesplats, ett rum för kunskap, ett konstresidens, ett showroom, en kreativ nod för skapande och mycket mer.

5. En hälsofrämjande region
Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hälsosamma levnadsvanor, hälsosamma arbets- och verksamhetsmiljöer samt trygg vård och social omsorg, särskilt för barn, unga och sårbara grupper.

Vinnare: Västerbotten utan gränser

Motivering
För omställningen till en nära vård genom att med hjälp av tjänstedesign utveckla en distansoberoende hälso- och sjukvård med flexibla arbetsformer som erbjuder möjligheter för både vårdsökande, arbetsgivare och anställda, med bland annat en digital samarbetsyta i Malaga, Spanien.

6. En region rik på kompetenser
Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, likvärdigt deltagande i arbets- och samhällsliv, särskilt genom utbildning samt kompetensförsörjning i företag och verksamheter.

Vinnare: Culinary Region of Lapland

Motivering
För utvecklandet av Lappland som en kulinarisk region genom bland annat kompetensinsatser och utbildningar inom mathantverk med avstamp i lokala råvaror och traditioner riktat till restauranger, matställen, caféer, matproducenter, blivande kockar och matsalspersonal.