Beredning Funktionshinder och samverkan

Här bereds ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden inom områdena habilitering, rehabilitering för personer med funktionsnedsättning samt tolkservice för döva och hörselskadade. Utskottet ska också handha myndighetsutövning enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS).

Emma Brännström Utredare
E-post
emma.f.brannstrom@regionvasterbotten.se