Utbildningsmaterial

Här kommer presentationer och annan information från utbildningsinsatser för regionens förtroendevalda att finnas efter utbildningen. 

Region Västerbottens förtroendepersonsutbildning 2023

Program utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Presentationer kan skickas med mail om så önskas, kontakta regionen@regionvasterbotten.se 
 

Regionala utvecklingsnämndens introduktionsutbildning 2023

Program för introduktion för regionala utvecklingsnämnden 12 januari

Program Introduktion för regionala utvecklingsnämnden 5 april

Presentationer från dag 1 - 12 januari 2023

Föredrag från dag 1 - 12 januari 2023

Länk till inspelade föredrag från dag 1

Presentationer från dag 2 - 5 april 2023

Föredrag från dag 2 - 5 april 2023

Länk till inspelade föredrag från dag 2