Projekt RegAI

Den utmaning som projekt RegAI bidragit till att lösa är att ett begränsat upptag av Artificiell Intelligens hos regionens aktörer enligt prognoser kommer att halvera den tillväxt som annars skulle ske.

Projektet ville skapa en nätverksdriven och tillämpningsorienterad kunskapsökning som bidrar till att öka upptaget av AI hos aktörer inom regionen i syfte att stärka konkurrenskraft och effektivitet samt öka tillgången till data som ju är råvaran till all datadriven innovation.

Målgruppen var aktörer, främst inom näringslivet,  som kommer att kunna/kan leverera AI-lösningar och aktörer som kommer att anskaffa/innovera AI-lösningar och använda dessa för att stärka sin effektivitet/konkurrenskraft.

På kort sikt skulle projektet etablera nätverk i vilket övergripande AI-relaterade spörsmål kan hanteras. Via dessa nätverk ska en kunskapshöjning ske kring hur AI kan tillämpas praktiskt idag.

Aktiviteterna är centrerade till nätverksträffar där man träffas kring olika teman och samverkar/diskuterar. Val av teman görs i samråd med deltagarna.

Projektet har finansierats av Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Malå kommun.

Följande webbinarier har genomförts:

1. Hur digital mognad och artificiell intelligens driver tillväxt och lönsamhet
2. Vad är AI sett utifrån en strategisk synvinkel - grunderna kring AI:s strategiska dimensioner ledarskap kring AI
3. Vad är AI sett utifrån en strategisk synvinkel - strategiskt ledarskap kring AI i praktiken
4. Hur AI kan påverka affärsmodellen för företag 
5. Vad ska man tänka på när man initierar och driver AI-projekt”
6. Hur skapar man etiska AI-projekt?
7. AI och affärsnytta – från strategi till konkreta tillämpningar
8. Hur bygger vi en datadriven beslutskultur samtidigt som vi undviker POC-döden inom AI?


Samtliga seminarier genomfördes under lunchtid och finns att se via spellistan

Slutrapport RegAI

 Malå kommun

 

 

Thomas Kvist Projektledare
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-3497631