Kommersiell kollektivtrafik

Enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065), Förordning om Kollektivtrafik (2011:1126) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:2) får kollektivtrafik bedrivas på kommersiell grund. Ett kollektivtrafikföretag som vill bedriva kommersiell trafik ska senast 21 dagar innan trafiken startar anmäla trafiken till kollektivtrafikmyndigheten. Också när trafiken ska sluta köras, behöver det anmälas 21 dagar i förväg.

För att anmäla start eller upphörande av kommersiell kollektivtrafik så fylls blanketten nedan i och skickas till: 

Region Västerbotten
Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län
90109 Umeå

Det går också bra att skanna in underskriven anmälan och skicka per e-post till regionen@regionvasterbotten.se

 

Kollektivtrafikföretaget ska också överlämna information om sitt trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB. Kontakta Samtrafiken i god tid. Om det inte finns särskilda skäl, så ska information lämnas till Samtrafiken senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör. Informationen ska omfatta:

  • På vilken eller vilka linjer företaget ska bedriva trafik
  • Vilket färdmedel som ska trafikera linjen
  • Vilka hållplatser och liknande anläggningar som ska angöras (med bl.a. geografiska koordinater)
  • Tidtabell med dagar, tider och hållplatser
  • Information om en viss linje bara trafikeras vid förhandsbeställning
  • Om trafiken endast bedrivs vissa perioder på året eller har uppehåll eller begränsad vissa dagar 

Se vidare instruktioner i TSFS 2012:2 och på Samtrafikens hemsida www.samtrafiken.se/tjanster/gti/