HR-stab

HR-stabens gemensamma uppdrag i Region Västerbotten är att stödja verksamheterna att nå sina mål genom ett aktivt, förtroendeingivande och modigt partnerskap.

Vid HR-staben arbetar runt 90 medarbetare i Lycksele, Skellefteå och Umeå vid enheterna HR Verksamhetsstöd, Förhandling och Villkor samt Arbetsmiljö och Ledarskap. Under HR-staben ligger också vår interna företagshälsovård. Vi en av Norrlands största HR-avdelningar och gemensamt uppnår vi en bred och värdefull kompetens.

Inom HR-staben finns expertkompetens inom arbetsmiljö, ledarskap, organisationsutveckling, rehabilitering, lönebildning, rekrytering och arbetsrätt.

HR ska verka för en ändamålsenlig och enhetlig personalpolitik som bidrar till utveckling, effektivitet och måluppfyllelse för regionens verksamheter. Viktiga framgångsfaktorer för HR är att tillämpa ett systematiskt och proaktivt arbetssätt med utgångspunkt i en förståelse för verksamhetens och ledningens behov. Genom digitalisering och effektivisering av processerna inom HR, frigörs tid för verksamheternas kärnfrågor.

Som en kompetent och förtroendeingivande partner tar vi ansvar för helheten och skapar trygghet genom tillit tillsammans med övriga stödfunktioner. HR bidrar till att skapa en arbetsplatskultur som präglas av öppenhet och respekt för individen med yrkeskunnandet i fokus. HR ska stimulera till nytänkande och kreativitet som bidrar till arbetsglädje och hållbara arbetsplatser för framtiden.

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten.

Gör ditt examensarbete tillsammans med Region Västerbotten