Train to Västerbotten

Train to Västerbotten är ett projekt som drivs av Region Västerbotten tillsammans med Skellefteå Kommun. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att lokalt och regionalt hantera utmaningen med kompetensförsörjningen.

Projektet ska bidra med kompetenshöjande insatser, ge stöd i att rekrytera, kompetensutveckla och introducera nya medarbetare. Projektet Train to Västerbotten erbjuder företag inom tillverkande industri och restaurangbranschen personlig coachning i rekryteringsutmaningen.

 

Projektet pågår tom 20260901.

eu logga

Annica Mäkitalo Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 08
Linda Vidmark Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
linda.vidmark@regionvasterbotten.se
Mobil
070-24 77 966