Vaccin i Region Västerbotten

Nedan finns en sammanställning på i Västerbotten tillgängliga vaccin sorterat efter vilken sjukdom de förebygger. Under varje vaccin finns angivet för vilka åldrar det är godkänt samt hur det doseras i normalfallet. En länk till befintlig rekommendation finns också om sådan är tillgänglig.

De flesta vacciner upphandlas nationellt via ADDA som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner. 

I de nationella vaccinationsprogrammen (ex barnvaccinationsprogrammet) är vaccinerna kostnadsfria för regionens innevånare. Övriga rekommendationer är inte bindande och varje region beslutar själva hur de ska följas och vilka eventuella avgifter som ska gälla i regionen.

I Region Västerbotten gäller följande rekommendationer:

  • Pneumokockvaccination erbjuds kostnadsfritt för riskgrupper och personer över 65år.
  • Kikhostevaccin erbjuds kostnadsfritt till gravida.
  • Influensavaccin erbjuds kostnadsfritt till riskgrupper och personer över 65år, liksom till patientnära vårdpersonal.

Beställning av vaccin

Vården beställer själva vaccin enligt denna rutin

Tillgängliga vaccin (hittar du nedan i dragspelsmenyn)

OBS! välj alltid upphandlat vaccin i 1:a hand!

 

Shingrix

Från 50 års ålder eller från 18 års ålders om ökad risk för bältros (tex immunsuppression)

2 doser med 2 månaders intervall. Oklart om behov av booster

Går ej att förskriva på recept men går att beställa hem till vårdenhet. Kontakta Läkemedelscentrum vid frågor.

Folkhälsomyndigheten/Bältros

Zostavax

Rekommederas inte. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar

1 dos

Comirnaty 

Från 6 månaders ålder. Se riktlinjer. Främst detta covidvaccin som är tillgängligt

Grundvaccination med 1 dos. Boosterdoser enligt nationella riktlinjer.

Länk: Region Västerbotten Covidvaccination

Nuvaxovid 

Från 31 års ålder i Sverige. Se riktlinjer

Grundvaccination med 1 dos. Boosterdoser enligt nationella riktlinjer

Länk: Region Västerbotten Covidvaccination

Spikevax

Från 31 års ålder i Sverige. Se riktlinjer

Grundvaccination med 1 dos. Boosterdoser enligt nationella riktlinjer

Länk: https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/vaccination/covidvaccination

 

 

 

Qdenga 

Från 6 års ålder. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar

2 doser med 3 månaders intervall

Riktlinjer Svenska Infektionsläkarföreningen

 

 

diTeBooster,  (upphandlad förpackning 5x1dos)

Från 5 års ålder. Framförallt för boosterdos, men kan användas som grundvaccination till vuxna med normalt immunförsvar.

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1 och 6-12. booster efter 10 år och sedan booster vart 20e år.

Folkhälsomyndigheten/ dt vuxna

 

 

Triaxis, (upphandlad förpackning 1x1 dos)

Från 4 års ålder. Framförallt för boosterdos, men kan användas som grundvaccination till vuxna med normalt immunförsvar. Även i barnvaccinationsprogrammet.

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1 och 6-12. Första booster efter 10 år och sedan booster vart 20e år.

Länk: Folkhalsomyndigheten/rekommendationer for vaccination/dt-vuxna/

Vaccination av gravida för att skydda barnet mot kikhosta. 1 dos efter graviditetsvecka 16.

Länk: Folkhalsomyndigheten.se/rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida

Boostrix

Från 4års ålder. Framförallt för boosterdos, men kan användas som grundvaccination till vuxna med normalt immunförsvar.

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1 och 6-12. Första booster efter 10 år och sedan booster vart 20e år.

Länk:Folkhalsomyndigheten/rekommendationer för vaccination/dt-vuxna/

Vaccination av gravida för att skydda barnet mot kikhosta. 1 dos efter graviditetsvecka 16.

Länk: Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida

diTekiBooster

Från 4 års ålder. Framförallt för boosterdos, men kan användas som grundvaccination till vuxna med normalt immunförsvar.

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1 och 6-12. Första booster efter 10 år och sedan booster vart 20e år.

Länk: Folkhälsomyndigheten/rekommendationer för vaccination/dt-vuxna/

 

Tetravac, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Från 2-3 månaders ålder. I barnvaccinationsprogrammet och till grundvaccination av vuxna.

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1 och 6-12. Första booster efter 10 år och sedan booster vart 20e år. Poliobooster efter 5-6 år (separat vaccin finns)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/dt-vuxna/

Boostrix Polio

Från 3års ålder. Framförallt för boosterdos, men kan användas som grundvaccination till vuxna med normalt immunförsvar.

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1 och 6-12. Första booster efter 10 år och sedan booster vart 20e år. Poliobooster efter 5-6 år (separat vaccin finns)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/dt-vuxna/

 

 

Hexyon, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 2-3 månaders ålder. I barnvaccinationsprogrammet

Se schemat i barnvaccinationsprogrammet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/

 

 

Encepur Vuxen, (upphandlad förpackning 1x1dos och 10x1dos)

Från 12 års ålder

Om <50 år grundvaccination med 3 doser månad 0,1-3 månader efter dos 1 och 5-12 månader efter dos 2.
Om >50 år eller nedsatt immunförsvar grundvaccination med 4 doser månad 0, 1 månad efter dos 1, 1-2 månader efter dos 2 och 5-12 månader efter dos 3.

Första booster efter 3 år och sedan vart 5e år.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/tick-borne-encefalitis-tbe/

Encepur Barn, (upphandlad förpackning 1x1dos och 10x1dos)

1-11 års ålder

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1-3 månader efter dos 1 och 5-12 månader efter dos 2.

Första booster efter 3 år och sedan vart 5e år.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/tick-borne-encefalitis-tbe/

FSME-IMMUN Vuxen

Från 16 års ålder

Om <50 år grundvaccination med 3 doser månad 0,1-3 efter dos 1 och 5-12 efter dos 2.
Om >50 år eller nedsatt immunförsvar grundvaccination med 4 doser månad 0, 1 efter dos 1, 1-2 efter dos 2 och 5-12 efter dos 3.

Första booster efter 3 år och sedan vart 5e år.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/tick-borne-encefalitis-tbe/

FSME-IMMUN Barn

1-15 års ålder

Grundvaccination med 3 doser månad 0,1-3 månader efter dos 1 och 5-12 månader efter dos 2.

Första booster efter 3 år och sedan vart 5e år.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/tick-borne-encefalitis-tbe/

 

 

Stamaril, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 9 månaders ålder. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar.
Försiktighet till individer > 60 års ålder.
Ej vid anaflyaxi mot ägg.

1 dos

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/gula-febern/

 

 

Act-Hib, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Från 2 månaders ålder. I barnvaccinationsprogrammet som kombinationsvaccin. Finns även som separat vaccin.

1 dos >1 års ålder. 2-3 doser om <1år ålder, se FASS.

 

 

Vaqta, 50E, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Från 18 års ålder

1 dos, booster efter 6-12 månader

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-a/

Vaqta, 25E, (upphandlad förpackning 1x1 dos)

1-17 års ålder

1 dos, booster efter 6-12 månader

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-a/

Havrix 1440, 1ml

Från 16 års ålder

1 dos, booster efter 6-12 månader

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-a/

Havrix 1440, 0,5ml

1-15 års ålder

1 dos, booster efter 6-12 månader

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-a/

Avaxim

Från 16 års ålder. En dos, booster efter 6-12 månader.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-a/

 

Twinrix Vuxen, (upphandlad förpackning 1x1dos och 10x1 dos)

Från 16 års ålder

3 doser, månad 0, 1 och 6-12

Twinrix Paediatric, (upphandlad förpackning 1x1 dos)

1-15 års ålder

3 doser, månad 0, 1 och 6-12

Ambirix

1-15 års ålder

2 doser, månad 0 och 6-12

 

Engerix-B, 20 mikrogram, (upphandlad förpackning 1x1dos och 10x1dos)

Från 16 års ålder

3 doser, månad 0, 1 och 6-12

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-b/

Engerix-B, 10 mikrogram, (upphandlad förpackning 1x1dos)

0-15 års ålder. Hepatit B vaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet i Västerbotten sedan 2013

3 doser, månad 0, 1 och 6-12

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-b/

HBVAXPRO, 10 mikrogram

Från 16 års ålder

3 doser, månad 0, 1 och 6-12

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-b/

HBVAXPRO, 5 mikrogram

0-15 års ålder. Hepatit B vaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet i Västerbotten sedan 2013

3 doser, månad 0, 1 och 6-12

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-b/

PreHevbri

Från 18 års ålder. 3 doser månad 0, 1 och 6.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-b/

Fendrix

Från 15års ålder. Vid nedsatt immunförsvar till exempel njursvikt

4 doser, månad 0, 1, 2 och 6

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/hepatit-b/

 

 

Gardasil9, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 9 års ålder. I barnvaccinationsprogrammet

Vid 9-14 års ålder 2 doser med 6-12 månaders mellanrum.
Om äldre, 3 doser månad 0, 2 och 6.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/

Folkhalsomyndigheten/ humant-papillomvirus-hpv/

 

 

 

Tuberkulin PPD RT 23 SSI, (upphandlad förpackning 10x1)

 

Vaxigrip tetra, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 6 månaders ålder. Försiktighet vid känd anafyalxi mot ägg

1 dos, tidigare ovaccinerade barn i ålder 6 månader-9 år ges två doser med minst 4 veckors mellanrum

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/vaccination/influensavaccination

Fluad tetra, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 18 års ålder. Förstärkt vaccin. till boende på SÄBO. Försiktighet vid känd anafyalxi mot ägg

1 dos

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/vaccination/influensavaccination

Fluenz tetra, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 24 månader till 18 års ålder. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar. Försiktighet vid känd anafylaxi mot ägg

1 dos

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/vaccination/influensavaccination

Fluarix tetra

Från 6 månaders åler. Försiktighet vid känd anafyalxi mot ägg

1 dos, tidigare ovaccinerade barn i ålder 6 månader-9 år ges två doser med minst 4 veckors mellanrum

Influvac Tetra

Från 6 månaders ålder. Försiktighet vid känd anafyalxi mot ägg

1 dos, tidigare ovaccinerade barn i ålder 6 månader-9 år ges två doser med minst 4 veckors mellanrum

 

Ixiaro

Från 2 månaders ålder.

Halv dos <3år. För ålder 3-65 år: Grundimmunisering 2 doser med 1-4v mellanrum.
För >65år 3 doser månad 0, 1 och 2-3. Första boosterdos ges efter 12 månader, därefter efter 10 år. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/japansk-encefalit/

 

 

Dukoral

Från 2 års ålder. Drickvaccin, skrivs på recept.

Vid 2-6 år: 3 doser med 1-6 veckors mellanrum.
Om >6 år och vuxna: två doser med 1-6 veckors mellanrum.

Booster till barn < 6 år efter 6 månader och för övriga efter 2 år.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/kolera/

Vaxchora

Från 2 års  ålder. Drickvaccin, skrivs på recept. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar

1 dos.

Oklart om behov av boosterdos

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/kolera

 

Nimenrix, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Från 6 veckors ålder

2 doser om 6 veckor-6 månaders ålder med två månaders mellanrum samt en booster vid 12 månaders ålder.
1 dos om äldre än 6 månaders ålder, oklar boosterintervall. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/meningokocker/

Menveo

Från 2 års ålder.

Booster efter 5 år om fortsatt behov

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/meningokocker/

 

 

 

Bexsero, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Från 2 månaders ålder. Trumemba och Bexsero ej utbytbara

2-23 månaders ålder: se doseringsanvisning i FASS. Från 2 års ålder: 2 doser med minst 1 månads mellanrum, information om behov av boosterdos saknas.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/meningokocker/

Trumemba

Från 10 års ålder. Trumemba och Bexsero ej utbytbara

Två doser (6 månaders intervall) eller tre doser (månad 0,1 och 5) som grundimmunisering. Information om boosterdos saknas.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/meningokocker/

 

 

M-M-RVAXPRO, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 6 månaders ålder. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar

2 doser med minst 4 veckors mellanrum

Priorix

Från 6 månaders ålder. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar

2 doser med minst 4 veckors mellanrum

 

Vaxneuvance, (upphandlad förpackning 10x1dos)

Från 6 veckors ålder

Se schemat i barnvaccinationsprogrammet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/

Pneumovax, (upphandlad förpackning 10x1 dos)

>2 år

1 dos. Booster vart 5e år

https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/vaccination/pneumokockvaccination

Appexxnar, (upphandlad förpackning 1x1 dos och 10x1 dos)

>18 år

1 dos

https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/vaccination/pneumokockvaccination

 

 

ImovaxPolio, (upphandlad förpackning 1x1dos)

>2-3 månaders ålder. I barnvaccinationsprogrammet som kombinationsvaccin. Finns även som separat vaccin.

Grundvaccination med 3 doser: dos 1 månad 0, dos 2 efter 1-2 månader och dos 3 12 månader efter dos 3.

Booster 4-5 år efter dos 3. Ev yttterliggare booster efter 10 år vid resa.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/polio/

 

 

Verorab, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Ingen åldersgräns. 

<50 år med normalt immunförsvar: 2 doser med 7 dagars mellanrum.
>50 är och/eller nedsatt immunförsvar: 3 doser dag 0, 7 och 28.

Separat schema för postexpostitionsprofylax både för vaccinerade och ovaccinerade.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-forebyggande-atgarder-mot-rabies/?pub=61367

Rabipur

Ingen åldersgräns. 

<50 år med normalt immunförsvar: 2 doser med 7 dagars mellanrum.
>50 är och/eller nedsatt immunförsvar: 3 doser dag 0, 7 och 28.

Separat schema för postexpostitionsprofylax både för vaccinerade och ovaccinerade.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-forebyggande-atgarder-mot-rabies/?pub=61367

 

 

RotaTeq, (upphandlad förpackning 10x1 dos)

Från 6 till 32 veckors ålder. I barnvaccinationsprogrammet

3 doser med minst 4v mellanrum mellan doserna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/

Rotarix

Från 6 till 24 veckors ålder. I barnvaccinationsprogrammet

2 doser med minst 4v mellanrum

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/

 

 

Arexvy

Från 60 års ålder. Se rekommendation

1 dos. Oklart om boosterdos

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/vaccin-mot-rs-virus/

Abrysvo

Från 60 års ålder. Se rekommendation. Godkänt för att vaccinera gravid kvinna i graviditetsvecka 24-36 men rekommendation saknas ännu

1 dos. Oklart om boosterdos

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/vaccin-mot-rs-virus/

 

 

BCG-vaccin, (upphandlad förpackning 1x1)

BCG-vaccin erbjuds inom barnhälsovården till barn med förhöjd risk att smittas av tuberkulos. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar. Invänta svar på PKU-provet före vaccination.

1 dos. Halv dos <12 månaders ålder.

https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/vacciner-som-inte-ingar-i-programmet---oversikt/bcg-vaccination/

 

 

Typhim Vi, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Från 2 års ålder.

1 dos. Booster efter 3 år.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/tyfoidfeber/

Vivotif

Från 5 års ålder. Kapselvaccin. Skrivs på recept.

1 dos består av 3 kapslar. Booster efter 3 år.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/tyfoidfeber/

 

Varivax, (upphandlad förpackning 1x1dos)

Från 9 månaders ålder. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar

2 doser med minst 6 veckors mellanrum, gärna 3 månader om vaccinerad <12 månaders ålder

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/vattkoppor/

Varilrix

Från 9 månaders ålder. Levande försvagat vaccin, ej till gravida eller de med nedsatt immunförsvar

2 doser med minst 6 veckors mellanrum, gärna 3 månader om vaccinerad <12 månaders ålder

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/vattkoppor/

 

 

 

Expertgrupp Vaccination

Martin Angelin, Bitr Smittskyddsläkare, Överläkare Infektionskliniken NUS
Anna-Lena Berglund, Receptarie, Läkemedelscentrum NUS