Nyheter

16 apr 2021

Positiva till infrastrukturproppen men vaksamma på tid för färdigställande

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades under fredagen tillkännagavs att man skjuter till 176 miljarder kr till transportsystemet 2022–2033, vilket innebär nära 800 miljarder kr till trafikinfrastruktur i Sverige. Tillsammans med övriga parter i samarbetet Botniska korridoren ställer sig regionrådet Richard Carstedt positiv till infrastrukturpropositionen, men understryker vikten av att fortsätta påverkansarbetet för att Norrbotniabanan ska färdigställas snarast