Nyheter

28 sep 2021

Ny ultraljudsmetod öppnar upp dörren för bildbaserad neuromuskulär diagnostik

Den 22 september disputerade Robin Rohlén (doktorand vid strålningsvetenskaper) på sitt projekt ”Identification of single motor units in ultrafast ultrasound image sequences of voluntary skeletal muscle contractions”.