NYHETER 2021-09-28

Ny ultraljudsmetod öppnar upp dörren för bildbaserad neuromuskulär diagnostik

Den 22 september disputerade Robin Rohlén (doktorand vid strålningsvetenskaper) på sitt projekt ”Identification of single motor units in ultrafast ultrasound image sequences of voluntary skeletal muscle contractions”.

Där visar han bl.a. att s.k. enskilda motoriska enheter kan separeras ut från ultraljudsbildsekvenser av voluntära kontraktioner. Detta nya unika fynd som öppnar upp dörren för bildbaserad diagnostik av muskelsjukdomar, där man i dagsläget arbetar med invasiva metoder.

Huvudhandledare har varit Christer Grönlund vid MTFoU/Strålningsvetenskaper.

Identification of single motor units in ultrafast ultrasound image sequences of voluntary skeletal muscle contractions (diva-portal.org)

Tillbaka till nyhetslistan