Nyheter

10 feb 2022

Värderingar och preferenser för framtida vård i livets slutskede bland samer

En artikel publicerad i november 2021 beskriver kunskap om värderingar och preferenser för framtida vård i livets slut bland urfolket samerna i Sverige.