NYHETER 2022-06-01

MT-FoU deltar i internationaliseringsprojekt

MT-FoU deltar i Medtech4Healths (www.medtech4health.se) internationaliseringsprojekt som går ut på att stödja internationalisering av Svenska innovationsprojekt inom medicinsk teknik. Avsikten är att underlätta för dessa att få internationella kontakter som kan hjälpa dem att bli framgångsrika på en internationell marknad.

MT-FoU har varit ansvaring för ett arbetspaket som nu resulterat i ett samarbete mellan Medtech4Health och EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science, eambes.org) som är en organisation med över 100 experter inom medicinsk teknik verksamma främst i Europa. Tillsammans har organisationerna nu bildat ett gemensamt konsortium, EMBEic (European Medical and Biological Engineering  innovation consortium) med avsikt att stödja Svenska och Europeiska innovationsprojekts internationaliserande med nyttjande av Medtech4Healths metoder och EAMBES expertnätverk i Europa. I dagarna har en EU-ansökan inskickats, som arbetats fram av MT-FoU, från det bildade EMBEic om att få bli medlem i EIC (European Innovation Consortium). Detta skulle ge EMBEic tillgång till ytterligare internationaliseringsstöd och vägledning till nytta för medicintekniska innovationsprojekt.

Tillbaka till nyhetslistan