NYHETER 2020-09-28

NBC 2020 i Reykjavik

Den 19 september deltog Olof Lindahl i ett internationellt möte på Zoom under NBC 2020 i Reykjavik. Det var IFMBE Administrative Council som möttes och Olof deltog som ordförande för Finance Committee.

Ett stort antal kommiteer och arbetsgrupper redovisade vad som gjorts under det gångna året och mer än 28 nationer var representerade, se bifogad bild. Det redovisades blan annat om nya medlemmar, kvinnor inom medicinsk teknik, federationens vetenskapliga journal, den kommande världskongressen i Singapore, olika arbetsgrupper samt förslag till samarbete om karriärprogram för nyutexaminerade.

Tillbaka till nyhetslistan