Per Hallberg ny avdelningschef vid MT-FoU

Vid årsskiftet lämnade Per Hallberg uppdraget som prefekt på institutionen för Tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet och är nu fullt verksam som avdelningschef för Medicinskt teknik-forskning och utveckling vid region Västerbotten.

-Det har varit en lärorik, utvecklande och rolig tid som prefekt med många goda minnen i behåll, nu ser jag framemot nya utmaningar inom en forskningsinfrastruktur som knyter samman region Västerbotten och Umeå universitet.

Per Hallberg har ett förflutet inom MT-FoU där han disputerade för 15 år sedan och är nu docent i medicinteknik.

Per Hallberg
Avdelningschef MT-FoU
Docent i medicinteknik

090-785 4086 070-0524 553
per.hallberg@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan