NYHETER 2020-10-23

Rehabkompassen™ får forskningsmiljoner

Xiaolei Hu har beviljats medel från Forte för att genomföra en randomiserad kontrollerad multicenterstudie.

Xiaolei Hu

Projektet har beviljast 4,95 miljoner. Projektets titel är "Rehabkompassen™. Ett patientcentrerat digitalt verktyg som bidrar till en jämlik strokevård –en pragmatisk randomiserad kontrollerad multicenterstudie".

Tillbaka till nyhetslistan