NYHETER 2021-01-28

Träningsverktyg för personer med akut yrsel

MT-FoU kommer att stötta Jonatan Salzer vid Institutionen för klinisk neurovetenskap med utvecklingen av ett digitalt träningsverktyg för personer med akut yrsel.

 Appen är en del av forskningsprogrammet Balanskontrollstudien, som nyligen beviljades anslag på över 13 miljoner av Vetenskapsrådet.

Tillbaka till nyhetslistan