NYHETER 2021-04-30

Allt fler i Västerbotten känner till och använder 1177 Vårdguiden

Den som är orolig för sin egen eller någon annans hälsa på grund av covid-19, vänder sig i första hand till 1177 Vårdguiden för att få råd. 1177 Vårdguiden är regionernas gemensamma kanal till invånarna, som i stort sett alla känner till och allt fler använder som ett första steg då de behöver vägledning.

82 procent av de tillfrågade har använt 1177 Vårdguidens e-tjänster någon gång under året. Foto: Linn Johansson

Samhällsnyttig, professionell, pålitlig och trygg. Så beskrivs 1177 Vårdguiden i en ny undersökning av attityder kring varumärket. Undersökningen som gjordes under december 2020, besvarades av drygt 800 personer som valts ut till en webbpanel som motsvarar ett tvärsnitt av Västerbottens befolkning, med en representativ fördelning mellan ålder, kön och geografi. 

1177 Vårdguiden är välkänt. Hela 99 procent av de tillfrågade i Västerbotten har hört talas om varumärket och 86 procent har dessutom ett stort förtroende för 1177 Vårdguiden. – Det är väldigt positivt att så många känner till och litar på 1177 Vårdguiden. Speciellt under pandemin när behovet av information är stort och allt fler har kontakt med vården, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör för Region Västerbotten. 

1177 Vårdguiden är invånarnas förstaval 

Invånarna väljer 1177 Vårdguiden i första hand när de behöver fråga om råd eller få information om hälsa och sjukvård. Närmare hälften av befolkningen vänder sig i första hand till 1177 Vårdguidens tjänster när de är oroliga för sin eller någon annans hälsa och behöver råd. Det är en ökning med 15 procent från tidigare år. Ungefär en av fem vänder sig till sin hälsocentral eller till ett sjukhus. 

Även 1177.se ökar 

Användningen av webbplatsen 1177.se har också ökat. Drygt 80 procent har någon gång besökt webbplatsen och majoriteten söker i första hand information när de blir sjuka. Bara nio procent uppger att de i första hand söker information på Google. Valet av 1177.se bygger på att man tycker att webbplatsen ger bra och saklig information som känns trygg eftersom man litar på dem som står bakom webbplatsen.  Enligt undersökningen har 80 procent även ringt 1177 på telefon under 2020. 95 procent uppger att de känner till 1177 Vårdguidens e-tjänster. 82 procent har också använt e-tjänsterna någon gång under året.  

Ökad kännedom kring tjänsterna hos äldre 

Malin Åberg är nöjd med resultaten och ser ökningen bland äldre som speciellt glädjande. Fler bland dem som är 65 år och äldre känner till vilka olika tjänster som finns på 1177.se jämfört med 2018.  - Vi kommer att ta avstamp i resultaten för att utveckla tjänsten lokalt berättar hon. Vi har mycket att glädjas över men även en del att ta tag i, bland annat behöver vi stärka kännedomen bland unga och män.

Ökningen i siffror i Västerbotten

  • 99 procent har hört talas om 1177 Vårdguiden i Västerbotten.
  • 97 procent känner till telefonnumret 1177 för information om hälsa och vård.
  • 80 procent har också någon gång ringt 1177 Vårdguiden på telefon.
  • 95 procent känner till 1177.se som en webbplats med information om hälsa och vård.
  • 82 procent har någon gång besökt 1177.se.
  • 91 procent känner till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om undersökningen 

Undersökningen har genomförts både nationellt och på regional nivå. Varumärkesmätningen har genomförts på nationell nivå 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 samt 2014. Syftet är att ta reda på allmänhetens bild av tjänsten. Vissa år har extra mätningar också gjorts i några regioner. 

 Undersökningen är en kvantitativ studie i en webbpanel som består av cirka 130 000 svenskar. De 2015 personer som har besvarat undersökningen på nationell nivå har en representativ fördelning när det gäller ålder, kön och geografi. Även om urvalet är representativt måste man ta hänsyn till deltagarna att en webbpanel måste ha tillgång till dator, smartphone eller läsplatta samt internetanslutning. Det innebär att alla inte har möjlighet att delta i undersökningen. Datainsamlingen genomfördes i december 2020. 

För Region Västerbotten har drygt 800 svar samlats in och resultatet jämförts med 2018. 

Läs mer om 1177 vårdguiden

 

Tillbaka till nyhetslistan