Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

De flesta lindriga infektioner läker utan antibiotika, oavsett om de orsakas av bakterier eller virus. Antibiotika ska därför bara användas när det verkligen behövs. Under antibiotikaveckan 18-24 november, uppmärksammas antibiotikaresistens som är ett allvarligt och växande hot mot vår hälsa.

Antibiotikans effekt hotas av resistenta bakterier. Foto: Folkhälsomyndigheten

 

Modern sjukvård är beroende av tillgång till antibiotika som fungerar. Antibiotika behövs vid operationer och transplantationer, i cancervården och vid vård av för tidigt födda – då kan det rädda liv. Därför ska vi inte använda antibiotika till sjukdomar som kroppen kan läka på egen hand.

Användning av antibiotika bidrar till att bakterier blir motståndskraftiga, resistenta. Det innebär att medicinen inte längre har någon effekt och inte fungerar. Det är mycket allvarligt om någon har en svår infektion som antibiotika inte hjälper mot.

I Sverige är antibiotikaanvändningen förhållandevis låg jämfört med andra länder, men förekomsten resistenta bakterier ökar även här. Västerbotten har sedan många år lägst antibiotikaförskrivning på recept i landet, och även den senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten visar att länet fortsätter att ha en låg förskrivning.

– Arbetet mot antibiotikaresistens handlar om patientsäkerhet och är långsiktigt. Fokus ligger på att ge varje patient med infektioner en bra bedömning och att följa behandlingsrekommendationerna. Antibiotika ska användas när det verkligen gör nytta, men i de situationer där kroppen kan bli frisk av sig själv så ska man slippa ta en kur, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Det här kan du göra för att skydda antibiotikan:

  • Prata med din läkare om när antibiotika gör nytta
  • Lämna in överbliven antibiotika på apotek
  • Köp aldrig antibiotika själv utomlands eller på internet utan recept
  • Följ vaccinationsprogram
  • Ha god handhygien.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Bakom antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week (18–24 november), står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

Tillbaka till nyhetslistan